Sijoitustoiminta

 
 

Sijoitusstrategia

Tarjoamme oman pääoman ehtoisia rahoitus- ja omistusratkaisuja sekä sitoutuneen yhteistyön johdon kanssa. Sijoitamme suomalaisiin yrityksiin, joilla on edellytykset arvonnousuun kasvun ja kehittymisen kautta. Sijoituskohteiden liiketoiminta voi olla eri kasvuvaiheissa.

sijoitusfocus

  • Johdon yritysostot, MBO/MBI, sukupolvenvaihdokset, yritysjärjestely, kasvuyritykset
  • Pääasiallisesti vähemmistöomistuksia
  • Yrityksen liikevaihto tyypillisesti noin 1 - 20 milj. euroa
  • Rahaston ensisijoitus on yleensä 0,2 - 3,5 milj. euroa. Kokonaisrahoituksen / hankkeen koko voi olla 0,5 - 6,0 milj euroa. Tämän lisäksi Aboa Venture voi osallistua sijoitukseen myös yhdessä muiden sijoittajien kanssa kokonaishankkeen kasvaessa
  • Ei toimialarajoituksia
 

Sijoituskriteerit

Odotamme sijoitusyritykseltä:

  • sitoutunutta, yrittäjähenkistä johtoa
  • kasvupotentiaalia
  • kilpailukykyistä tuotetta tai palvelua
  • hyvää markkinapotentiaalia
  • mahdollisuutta arvonnousuun

Sijoitusyritys hyötyy monissa tilanteissa ja monin tavoin kanssamme toteutetusta yhteistyöstä. Kehittyville yrityksille riittävät taloudelliset resurssit ja osaaminen ovat välttämättömyys. Usein tuotekehitys, uusille toiminta-alueille siirtyminen, nopea kasvu, yritysosto tai kansainvälistyminen edellyttävät lisää omia pääomia. Aboa Venture tarjoaa omistusratkaisun, joka tasapainottaa yrittäjän riskejä.Toimimme yhtiöidemme tukena myös osallistumalla yhtiön hallitustyöskentelyyn ja strategiseen suunnitteluun. Lisäksi sijoittajan mukanaolo yrityksen toiminnassa tuo uskottavuutta ja vahvuutta taseeseen, mahdollistaen myös vieraan pääoman lisäämisen.

 
 
 

Aboa Venture Management Oy • Brahenkatu 11 G 111 • 20100 Turku

 
login Synergia Foxy